0912 245 737

FACEBOOK

Liên hệ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Sàn Giao Dịch Bất Động Sản NDN

 Trụ sở : 16 Trần Phú - Đà Nẵng

 Điện thoại : (0236) 269 5555

 Hotline : 0912 245 737

 website : sanndn.com.vn

 Email : [email protected]